Aksjoner mot Prahaar-3 / Actions against Prahaar-3

Aktivister flere steder i landet markerte den internasjonale aksjonsdagen mot Prahaar-3 med lokale aksjoner 24. november.

I Oslo ble det hengt opp banner ved Indias ambassade, med slagordet «Solidaritet med Indias revolusjonære. Stans Prahaar-3!»

I Bergen ble det holdt demonstrasjon ved Musikkpaviljongen i Byparken. Kamerater fra flere organisasjoner deltok, og det ble holdt taler ved Revolusjonære Kommunister og Kampkomitéen.

Etter demonstrasjonen ble banneret med parolen «Leve massenes kamp, stans Prahaar-3» hengt opp på Musikkpaviljongen.


Activists in several areas in the country carried out actions on the international day of action against Prahaar-3, November 24th.

In Oslo, a banner with the slogan «Solidarity with the revolutionaries of India. Stop Prahaar-3!» was hung up by the Indian embassy.

In Bergen, a demonstration was held by Musikkpaviljongen in the City Park. Comrades from several organizations participated. Speeches were held by activists from the Revolutionary Communists and the Struggle Committee.

After the demonstration, the banner with the slogan «Long live the mass struggle, stop Prahaar-3» was hung up on Musikkpaviljongen.

Banner ved Indias ambassade i Oslo. / Banner by the Indian embassy in Oslo.
Demonstrasjon ved Musikkpaviljongen i Bergen. / Demonstration by Musikkpaviljongen i Bergen.
Graffiti ved Danmarks Plass, Bergen. / Graffiti by Danmarks Plass, Bergen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *